Mijn huis mijn toekomst

Langzamerhand bent u “een dagje ouder” geworden! U merkt dat u met andere ogen naar uw woning kijkt. Hoe is het met uw huis gesteld? Is de vloer van de badkamer niet te glad? Is het elke dag weer spannend of u zonder uitglijden uit de douche kunt stappen? Kunt u nog veilig de trap op? Zijn de drempels in uw huis wel nodig? Overweegt u om te verhuizen naar een kleinere eengezinswoning, of een appartement? Dit zijn enkele van de vragen die u zich kunt gaan stellen. Kleine aanpassingen aan uw woning kunnen veel extra wooncomfort opleveren. Hier is “Mijn Huis Mijn Toekomst” voor bedoeld!

“”Mijn Huis Mijn Toekomst” is een activiteit die al enkele jaren in de gemeente Rheden wordt uitgevoerd. Ook in andere gemeenten vinden vergelijkbare activiteiten plaats, waarin senioren worden gestimuleerd om na te denken over hun toekomstige huisvestingssituatie en aanpassingen die gewenst zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vanaf 2019 kunnen ook senioren uit de gemeente Rozendaal hun woning laten “opplussen”.

Mijn Huis, Mijn Toekomst in het kort!

De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben een kort filmpje laten maken over wat “Mijn Huis. Mijn Toekomst” inhoudt. Als u op deze link klikt, kunt u het Rozendaalse filmpje bekijken.

Wie kan meedoen?

  • U woont in de gemeente Rozendaal
  • U bent 65 jaar of ouder    

Wat houdt het in?

1. Advisering op maat

Als u deelneemt aan “Mijn Huis Mijn Toekomst” adviseert een vrijwillige voorlichter u over aanpassingen aan uw huis. Met die aanpassingen kunt u langer zelfstandig blijven wonen. De voorlichter wordt hierbij begeleid door een professionele ouderenadviseur van Stichting Stoer.

2. Bijdrage in de kosten

Naast een advies ontvangt u ook een bijdrage in de gemaakte kosten. Na uitvoering van de maatregelen vergoedt de gemeente Rozendaal 1/3 van de geraamde kosten tot een maximum van € 650,00 per huishouden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: Aanvraag huisbezoek

U vraagt een huisbezoek aan voor een advies op maat (online formulier). NB: dit een directe link naar de website van de gemeente Rheden. Uw aanvraag wordt door een medewerker van de gemeente Rheden in behandeling genomen. De gemeente Rheden verzorgt de administratieve ondersteuning voor de gemeente Rozendaal. U kunt tot en met 31 december 2019 een aanvraag indienen voor een huisbezoek.

Stap 2: Huisbezoek

De voorlichter maakt binnen maximaal 6 weken een afspraak en neemt een checklist met u door. Daarin wordt per kamer/ruimte aangegeven welke aanpassingen voor u een uitkomst kunnen zijn. In de checklist staat een prijsindicatie per maatregel. U bepaalt zelf welke aanpassingen u in uw woning wilt (laten) uitvoeren.
Aan het einde van het bezoek ontvangt u een volledig ingevulde checklist.

Stap 3: De woningaanpassingen: u bent aan zet

U laat de maatregelen uitvoeren. U heeft na het huisbezoek 6 maanden de tijd om de gewenste aanpassingen te realiseren. De gemeente heeft, indien gewenst, een lijst van bedrijven die van de regeling op de hoogte zijn en weten wat er van hen wordt verwacht. U kunt er ook voor kiezen de aanpassingen zelf uit te (laten) voeren. In dat geval bent u ook zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het verrichtte werk. Voor de hoogte van de stimuleringsbijdrage maakt het niet uit hoe de aanpassing tot stand komt.

Voor huurders

Bent u huurder van Portaal? In de checklist staat een aantal woningaanpassingen waarvoor u toestemming nodig heeft van Portaal. Voor deze aanpassingen is het nodig om het zogenaamde ZAV formulier (Zelf Aangebrachte Voorzieningen/Veranderingen) in te vullen en op te sturen naar Portaal. Als er geen bezwaren zijn voor de woningaanpassingen, zorgt Portaal ervoor dat u de benodigde toestemming ontvangt. Huurt u een woning van een andere verhuurder? Neem dan contact op met uw verhuurder.

Stap 4: Uitbetaling stimuleringsregeling

Als de aanpassingen zijn uitgevoerd, maakt u een afspraak met de vrijwillige voorlichter voor controle. Na de controle geeft u de volledig ingevulde en ondertekende checklist mee aan de voorlichter. De voorlichter geeft deze door aan de gemeente. De gemeente streeft ernaar om binnen 6 weken nadat zij de checklist heeft ontvangen, uw tegemoetkoming aan u uit te betalen.