WMO

Hier vindt u meer informatie over diverse voorzieningen, de WMO-digikrant, Regiotaxi, Plusbus en huishoudelijke verzorging

 • Bekendmaking Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal

  De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 26 maart 2019 een nieuwe Wmo-verordening vastgesteld, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019, onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening.

 • Overzicht voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

 • Huishoudelijke verzorging

  Bent u door beperkingen afhankelijk geworden van anderen? Dan kunt u voor de vraag komen te staan: wie helpt mij bij het huishouden? Misschien kunt u rekenen op de hulp van familie, vrienden en bekenden. Is dat voldoende of heeft u daarnaast nog meer hulp nodig? Huishoudelijke verzorging, ook wel Hulp bij het Huishouden genoemd, komt in beeld als u de noodzakelijke hulp niet op een verantwoorde manier ontvangt of als familieleden te zwaar worden belast.

 • Regiotaxi en Plusbus

  Bent u door een handicap, ziekte of ouderdom afhankelijk van anderen om u buitenshuis te kunnen verplaatsen met een auto of openbaar vervoer? Heeft u niemand op wie u hierbij kunt terugvallen? Dan heeft u mogelijk recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van een vervoersvoorziening óf u gaat gebruik maken van de Regiotaxi of de Plusbus.

 • Rolstoelvoorziening

  Heeft u beperkingen waardoor u grotendeels bent aangewezen op zittend vervoer? En zijn deze beperkingen te compenseren met een rolstoel? Of wilt u sporten, maar kan dat alleen in een sportrolstoel? Als dit het geval is, kan de Wmo-consulent van het Zorgloket in een gesprek samen met u naar een passende oplossing zoeken.

 • Vervoersvoorziening

  Heeft u beperkingen waardoor u extra kosten heeft voor uw vervoer? De Wmo consulent kan met u bespreken of hier een oplossing voor is. Onder “vervoersvoorziening” wordt verstaan: een financiële tegemoetkoming voor of vergoeding van de kosten van een (rolstoel)taxi, of het gebruik van de eigen auto of die van derden. Het gaat hierbij om individueel vervoer.

 • Woonvoorzieningen voor gehandicapten

  Een woonvoorziening is een tegemoetkoming in de kosten van aanpassingen aan de woning van een gehandicapte, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).