Ondernemers en Verenigingen

Ondernemers en verenigingen

Ondernemers en verenigingen

Meer weten over:

Antwoord voor bedrijven (Accordion ingeklapt)

Antwoord voor bedrijven is een initiatief van de rijksoverheid.
Lees meer over 'Antwoord voor bedrijven'

Een onderneming starten (Accordion ingeklapt)

Wilt u een onderneming starten?
Lees meer over 'Een onderneming starten'

Bedrijfsafvalinzameling (Accordion ingeklapt)

Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld.
Lees meer over 'Bedrijfsafvalinzameling'

Subsidies (Accordion ingeklapt)

Een welzijnssubsidie is een subsidie voor activiteiten die door organisaties in het algemeen gemeentelijk belang worden uitgevoerd op de beleidsterreinen sport, kunst en cultuur, toerisme en recr...
Lees meer over 'Subsidies'

Overzicht vergunningen (Accordion ingeklapt)

Wilt u meer informatie over een bepaalde vergunning, neemt u dan hier een kijkje.
Lees meer over 'Overzicht vergunningen'

Vergunning aanvragen (Accordion ingeklapt)

In verband met de in De Algemene Wet Bestuursrecht c.q. Bijzondere Wet genoemde termijnen dient u, uw aanvraag schriftelijk en tijdig bij gemeente in te dienen.
Lees meer over 'Vergunning aanvragen'