Winkelopenstelling ontheffing

Een winkelopenstelling ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden.

De winkelopenstellingstijden worden geregeld in de Winkelsluitingswet en de gemeentelijke Winkeltijdenverordening. In verband met het rustieke en winkelarme karakter van de gemeente heeft het gemeentebestuur van Rozendaal geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid, als bedoeld in artikel 3 van de Winkeltijdenwet, om ontheffing te verlenen van het verbod een winkel geopend te hebben op zon- en feestdagen. Wel bestaat op basis van artikel 5 van de verordening de mogelijkheid om ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen, ontheffing van het verbod om op zondag goederen te verkopen aan te vragen. Een dergelijke ontheffing moet worden aangevraagd als buiten de vastgestelde openingstijden (bijv. op zondag) feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen worden georganiseerd.

Aanvraag

Bij het aanvragen van de hierboven genoemde ontheffing dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • naam, adres en telefoonnummer
  • gegevens over de aard van de gelegenheid ten behoeve waarvan de ontheffing wordt aangevraagd
  • gegevens over de locatie en het tijdstip ten behoeve waarvan de ontheffing wordt verlangd

Kosten 2021

In Euro's
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
  • voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet
€ 63,40
  • tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander
€ 63,40
  • tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing
€ 63,40

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. schaap op telefoonnummer 026 - 38 43 666.