Organisatie en bestuur

College gemeente Rozendaal 2019

College gemeente Rozendaal 2019

Aanverwante zaken

Indienen wob-verzoek (Accordion ingeklapt)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie van de overheid, dus ook van de gemeente Rozendaal.
Lees meer over 'Indienen wob-verzoek'

Kwaliteitshandvest (Accordion ingeklapt)

Openingstijden van het gemeentehuis
Lees meer over 'Kwaliteitshandvest'

Wet hergebruik overheidsinformatie ... (Accordion ingeklapt)

Op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) kunnen burgers en bedrijven een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie.
Lees meer over 'Wet hergebruik overheid...'