Nevenfuncties

Op grond van de Gemeentewet moeten de burgemeester en de wethouders bekend maken welke nevenfuncties zij vervullen.

Nevenfuncties burgemeester en wethouders

Op grond van de Gemeentewet moeten de burgemeester en de wethouders bekend maken welke nevenfuncties zij vervullen.
Opgave nevenfuncties van de wethouders van de gemeente Rozendaal (artikel 41b juncto artikel 12 Gemeentewet):

Naam Functie Bezoldigd/onbezoldigd
M.S. Albricht-Brinkman
 • Freelancer Marieke Albricht Bedrijfseconomisch Advies, thans interim dienstverband Translink
 • bezoldigd
A. Logemann
 • Vennoot communicatieadviesbureau Citaat V.O.F.
 • Vennoot Anoda Publishers
 • Vrijwilliger bij Natuurmonumenten
 • Vrijwilliger bij Staatsbosbeheer
 • Actief lid bij IVN Oost-Veluwezoom
 • bezoldigd
 • bezoldigd
 • onbezoldigd
 • onbezoldigd
 • onbezoldigd

 

Opgave nevenfuncties van de burgemeester van de gemeente Rozendaal (artikel 67 Gemeentewet) anders dan uit hoofde van het burgemeestersambt:

Functie Bezoldigd/onbezoldigd
- -