Data raadsvergaderingen

Bekijk hier de vergaderdata van de raad.

De gemeenteraad vergadert gemiddeld 1 x in de zes weken, altijd op de dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering van de gemeenteraad vindt op dezelfde avond plaats als de vergadering van de commissie van advies en begint plm. 10 minuten na afloop van de commissievergadering. De raadsvergadering begint daarom niet op een vaste aanvangstijd. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt bepaald.

Data Raadsvergaderingen 2021:

  • 9  februari
  • 23 maart
  • 25 mei
  • 6 juli
  • 21 september
  • 2 november
  • 14 december