Samenstelling Gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Rozendaal bestaat uit negen personen.

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners van Rozendaal gekozen en is het algemene bestuur van de gemeente.

De gemeenteraad is in de eerste plaats het volksvertegenwoordigende orgaan. De gemeenteraad stelt de beleidskaders op en het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur) voert dit beleid uit en legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft derhalve ook een controlerende taak.
De door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen begroting vormt de basis voor de dagelijkse financiële huishouding door het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit negen personen. Voor de periode 2018-2022 geldt dat drie plaatselijke partijen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het gaat hier om de Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) met drie raadszetels, Rosendael '74 (R'74) met drie raadszetels en het PAK Rozendaal (PAK) met drie raadszetels. De onderstaande personen zijn gemeenteraadslid in de periode 2018-2022.

Rosendael'74

Foto: Raadslid mevr. C.H. ter Brugge

Mevrouw C.H. ter Brugge (fractievoorzitter R'74)
p/a Kerklaan 1
6891 CL Rozendaal  

Foto: raadslid dhr. G.H. van Gorkum

De heer G.H. van Gorkum
Kraijesteijnlaan 13                        
6891 EA Rozendaal

Foto: raadslid dhr. G.J. Willemse

De heer G.J. Willemse
De Genestetlaan 14                        
6891 CS Rozendaal

PAK

Foto: raadslid Dhr. W.Ph. Jansen

Dhr. W.Ph. Jansen (fractievoorzitter PAK)
Kraijesteijnlaan 28                        
6891 EB Rozendaal

Foto: raadslid dhr. W.F. van den Akker

De heer W.F. van den Akker
Kapellenberglaan 37                    
6891 AB Rozendaal

Foto: raadslid mevr. C.P.M. van der Pas

Mevrouw C.P.M. van der Pas
Johan van Arnhemstraat 24                
6891 BC Rozendaal

BGR

Foto: raadslid mevr. E.J.G. Hupkes

Mevrouw E.J.G. Hupkes (fractievoorzitter BGR)
Kapellenberglaan 34                    
6891 AG Rozendaal  

Foto: raadslid dhr. G.H.W. Diepenbroek

Dhr. G.H.W. Diepenbroek
Van de Gumsterlaan 11                   
6891 EE Rozendaal

Foto: raadslid dhr. R.H. Zendijk

De heer R.H. Zendijk
Steenhoek 8                            
6891 CG Rozendaal

Foto: burgemeester mevr. drs. E. Weststeijn

De burgemeester,  mevrouw drs. E. Weststeijn, is voorzitter van de gemeenteraad.

Foto: griffier dhr. K.M. Schaap

De heer K.M. Schaap is griffier van de gemeenteraad.

Data Raadsvergaderingen 2022:

 • 8  februari
 • 22 februari
 • 22 maart
 • 24 maart
 • 19 april
 • 31 mei
 • 5 juli
 • 12 juli
 • 27 september
 • 1 november
 • 13 december

Spreekrecht

Voorafgaande aan de vergadering kunt u aan de griffier melden of u gebruik wenst te maken van het spreekrecht. U kunt niet inspreken over het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
Voor iedere inspreker geldt een spreektijd, afhankelijk van het aantal insprekers, door de voorzitter aan te geven.

Vergaderstukken

De agenda van de raadsvergadering wordt tijdig gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad "In de Roos". De stukken kunnen dan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Tevens worden zij gepubliceerd op de website.

Indien u contact op wilt nemen met een van de raadsleden via e-mail dan kunt u uw mail verzenden aan: gemeente@rozendaal.nl