Aanpak ondermijning in de autobranche

6 april 2023, 13:36

Controles op heling bij bedrijven in de autobranche

De gemeenten Doesburg, Rheden en Rozendaal hebben samen met de politie, Omgevingsdienst en de Belastingdienst tijdens een actieweek begin april extra integrale controles uitgevoerd bij diverse bedrijven in de autobranche. De actie was bedoeld om bewustwording te creëren, voorlichting te geven en te controleren op heling. Heling is het bewust doorverkopen van gestolen goederen en is daarom strafbaar. Om heling makkelijker op te sporen, zijn ondernemers verplicht hun goederen te registreren in een digitaal opkopersregister (DOR).

Controles binnen autobranche

De autobranche is een kwetsbare branche. De overheid ziet dat criminelen vaak gebruik maken van deze kwetsbaarheid. Niet alleen om geld wit te wassen, maar bijvoorbeeld ook voor het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s om geld of verdovende middelen te vervoeren. Het grote deel van de automotive bedrijven dat zich wel aan de wet houdt, heeft last van deze malafide bedrijven. Die zorgen voor oneerlijke concurrentie en geven de branche een onbetrouwbaar imago.

Resultaat van de controles

De controles laten zien dat nog niet alle ondernemers in de autobranche in Rheden, Doesburg en Rozendaal goederen registreren in het digitaal opkopersregister. Daardoor is het opsporen van gestolen goederen moeilijker. Met verschillende ondernemers is hierover het gesprek aangegaan, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om criminaliteit tegen te gaan. Bij de integrale controles zijn geen grote misstanden aangetroffen. Wel zijn er enkele overtredingen geconstateerd ten aanzien van milieu- en bouwvoorschriften. Dit is samen met de ondernemers opgepakt.

Burgemeester Weststeijn: “In onze kleine gemeente ligt het natuurlijk voor de hand welke bedrijven in de autobranche bezocht zijn voor deze controle. Dat doen we niet omdat we denken dat er iets mis is, maar omdat we willen werken aan bewustwording en we met ondernemers het gesprek aan willen gaan. Iedere ondernemer kan immers bijdragen aan een veilig ondernemersklimaat. Door scherp te zijn op mogelijke criminele activiteiten, maar ook door goederen goed te registreren. Dat helpt vervolgens de politie en andere veiligheidspartners om in actie te komen waar dat nodig is. Dat een bedrijf nu gecontroleerd is, betekent dus niet dat er sprake is van strafbare feiten.

Aanpak ondermijning

Criminelen uit de onderwereld maken steeds meer gebruik van diensten van de bovenwereld. Door deze ondermijning beïnvloeden criminelen de samenleving. Om ondermijning aan te pakken werken de verschillende veiligheidspartners samen op de thema’s drugshandel, witwassen, mensenhandel en zorgfraude. Inwoners en ondernemers kunnen helpen door alert te blijven en te melden. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij via 0900 8844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).