Rioolrecht

Een belangrijke taak van de gemeente is het opvangen van afvalwater. Een omvangrijk buizenstelsel ligt onder de straten, waarin het afvalwater wordt opgevangen. Om het onderhoud van deze riolering kostendekkend te krijgen wordt er rioolrecht geheven. U wordt aangeslagen voor dit recht zodra u eigenaar bent van een pand dat is aangesloten op de riolering.

Rioolrecht2023
Per aansluiting€ 220,00
Gebruikmaking van een IBA€ 183,00

IBA

IBA is een afkorting voor Individuele Behandeling Afvalwater. Het is een zuiveringsvoorziening en kan lokaal afvalwater zuiveren.