Rioolaansluiting woning aanvragen

Als u een nieuwe woning bouwt, moet het worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw woning vanaf uw perceelgrens tot op het openbare rioolstelsel.

Let op:
Als het om een nieuwbouwwoning gaat, raden wij u aan om de aanvraag voor rioolaansluiting gelijk te doen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Wat kost de aanvraag van een rioolaansluiting?

De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw leidingen op het hoofdriool verschillen per situatie. Dit is maatwerk.

De aanvraag kan worden ingediend door:

  • Iedere eigenaar of gebruiker van een pand
  • De projectontwikkelaar
  • De architect
  • De aannemer

Aan welke voorwaarden moet de rioolaansluiting voldoen?

De aanvrager/eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting van de leiding(en) op eigen terrein tot op de perceelgrens. Daarbij moet u de afvalwaterstromen met verschillende leidingen aanbieden. Dit betekent:

  • Een aparte afvoerleiding voor de aanvoer van het vuilwater
  • Een aparte leiding voor het hemelwater
  • Eventueel een aparte afvoerleiding wanneer er sprake is van overtollige grondwater op uw perceel