Contact met de brandweer

De gemeente Rozendaal is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland-Midden.

Voor de gemeenten die bij deze regeling aangesloten zijn, is een Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) opgericht. De VGGM vervult een aantal regionale en verlengd-lokale taken op het gebied van de brandweer en de geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen.

Alarmnummer

In geval van ernstige nood dient u het alarmnummer 112 te bellen.

Kosten

Voor noodgevallen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Wilt u meer informatie over eventuele kosten in overige gevallen, dan kunt u contact opnemen met de brandweer via de hieronder vermelde gegevens van de hulpverleningsdienst in Arnhem, of van de brandweerpost in Velp.

Informatie brandveiligheid en brandpreventie

Voor informatie over brandveiligheid en brandpreventie kunnen inwoners van Rozendaal (en gevestigde bedrijven in Rozendaal) terecht op de website van de brandweer of bij:
Brandweer Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
tel: 0800 – 84 46 000

De brandweer is bereikbaar via email: brandweer@vggm.nl. Het actuele natuurbrandrisico in Nederland is online per veiligheidsregio te bekijken.

Bezoekadres brandweer

De brandweer heeft meerdere werklocaties in de regio Gelderland-Midden. Het bezoekadres in de directe omgeving van Rozendaal is:
Brandweer Gelderland-Midden
Noorder Parallelweg 21
6881 RW Velp

U kunt de brandweer telefonisch bereiken op: tel. 0800 – 84 46 000. Voor spoedgevallen belt u 112!
Voor een overzicht van alle brandweerkazernes in Gelderland-Midden verwijzen wij u naar de website van de brandweer.

De brandweer is bereikbaar via email: brandweer@vggm.nl.