As verstrooien

Kiest u voor cremeren? Dan moet de urn met daarin de as van de overledene 1 maand bewaard blijven in het crematorium. Hierna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen.

Zelf as verstrooien

U mag as verstrooien op:

  • Open water (na contact met Rijkswaterstaat)
  • Gemeentegrond, mits u geen overlast of gevaar veroorzaakt (na contact met de grondbeheerder)
  • Bosgrond (na contact met Staatsbosbeheer)

Als u de as op een andere plek wilt verstrooien, heeft u een ontheffing nodig van de eigenaar van de grond. De eigenaar moet met het verstrooien op zijn terrein (of water) instemmen.

Wilt u zelf de as verstrooien op de begraafplaats Rosendael neemt u dan contact op met de begraafplaatsbeheerder. U kunt mailen naar gemeente@rozendaal.nl of bellen met 026 – 38 43 666.

Kosten

Kosten verstrooien2022
Verstrooien van as per urn€ 156,00
Verstrooien van as per urn op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag€ 233,00
Inschrijven/administratiekosten€ 25,00