Gemeentelijke begraafplaats 'Rosendael'

Als een naaste overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. In Rozendaal is er een gemeentelijke begraafplaats:

Begraafplaats ‘Rosendael’
Terletseweg 1
Rozendaal

Wilt u de begraafplaats bezoeken dan kan dat. Hiervoor hoeft geen afspraak te maken. Wilt u samen met de begraafplaatsbeheerder een plek uitzoeken voor een graf neemt u dan contact met ons op.

U kunt mailen naar gemeente@rozendaal.nl of bellen met 026 – 38 43 666.

Begraven en urnengraven

Op de begraafplaats Rosendael kunnen zowel inwoners van Rozendaal als personen die elders wonen worden begraven.

Er zijn twee soorten graven

  • Graf of urnengraf voor onbepaalde tijd: Alleen personen die in Rozendaal wonen of gewoond hebben kunnen hiervoor kiezen. Maar ook als naaste familie is begraven op de begraafplaats. De plaats van een graf mag zelf uitgezocht worden op het daarvoor bestemde deel van de begraafplaats. De grafrechten worden op dat moment betaald. Op het moment van begraven zijn er inlage kosten te betalen. De graven van eeuwigdurend grafrecht worden niet geruimd. 
  • Graf of urnengraf voor bepaalde tijd: Dit grafrecht wordt verleend voor 20 jaar. Na het verstrijken van deze termijn is het recht telkens met 10 jaar te verlengen. Deze graven worden op volgorde uitgegeven. De rechten op deze graven worden pas verleend als er een verzoek tot begraven komt na een overlijden. Als het grafrecht na 20 jaar niet wordt verlengd dan wordt het graf geruimd.

Onderhoud begraafplaats en graf

De gemeente onderhoudt de algemene gebieden. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. 

Kosten grafrecht

Kosten grafrecht2023
20 jarig grafrecht voor twee overledenen€ 2115,00
20 jarig grafrecht voor drie overledenen€ 3150,00
Verlengen van 20 jarig grafrecht voor twee overledenen met 10 jaar€ 1057,50
Verlengen van 20 jarig grafrecht voor drie overledenen met 10 jaar€ 1575,00
Grafrecht voor onbepaalde tijd voor twee overledenen€ 4210,00
Grafrecht voor onbepaalde tijd voor drie overledenen€ 6310,00
20 jarig grafrecht voor urnengraf voor twee urnen€ 1230,00
20 jarig grafrecht voor urnengraf voor drie urnen€ 1680,00
Voor elke urn meer€ 435,00
Verlengen grafrecht voor urnengraf voor twee urnen met 10 jaar€ 615,00
Verlengen grafrecht voor urnengraf voor drie urnen met 10 jaar€ 840,00
Grafrecht voor urnengraf voor onbepaalde tijd voor twee urnen€ 2470,00
Grafrecht voor urnengraf voor onbepaalde tijd voor drie urnen€ 3350,00
Voor elke urn meer€ 860,00
Inschrijven/administratiekosten€ 27,00

Kosten grafbedekking

Kosten grafbedekking2023
Vergunning voor het aanbrengen van een grafbedekking op een (urnen)graf€ 170,00

Kosten begraven/bijzetting en verstrooien

Kosten begraven, bijzetting en verstrooien2023
Begraven van een overledene in een graf€ 1230,00
Begraven van een overleden in een graf op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag€ 1860,00
Bijzetten van asbussen en urnen€ 410,00
Bijzetten van asbussen en urnen op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag€ 620,00
Verstrooien van as per urn€ 170,00
Verstrooien van as per urn op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag€ 253,00
Inschrijven/administratiekosten€ 27,00

Kosten opgraven

Kosten opgraven2023
Opgraven van een overledene
€ 375,00
Na de lichting weer begraven
€ 415,00
Inschrijven/administratiekosten             € 27,00