Verhuizen in of naar Rozendaal

Als u verhuist, moet u dat binnen vier weken voor en vijf dagen na de verhuizing melden bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u gaat emigreren, geeft u dat aan bij de gemeente waar u vertrekt.

Uw verhuizing doorgeven per e-mail

U kunt uw verhuizing doorgeven door bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen. Samen met een scan van uw geldig legitimatiebewijs stuurt u deze naar burgerzaken@rozendaal.nl

Wilt u een briefadres? Regel dan uw verhuizing op het gemeentehuis. De openingstijden hiervoor vindt u hiernaast.

LET OP: Gaat u bij iemand inwonen? 

Dan hebben we toestemming nodig van de huidige bewoner(s). Lees meer over de toestemming onder het kopje: “Ik ga bij iemand inwonen”.

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis

U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee. De openingstijden vindt u hiernaast.

Verhuizing schriftelijk doorgeven

U vult het formulier verhuizing in. Dit stuurt u met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp. Of u levert het in bij het gemeentehuis.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

Doorgeven moet door:

  • Iedereen die 18 jaar of ouder is
  • Ouders, voogd of verzorger voor minderjarigen tot zestien jaar
  • Zestien- of zeventienjarigen zelf of hun ouders, voogd of verzorger
  • Curator voor onder curatele gestelden

Doorgeven mag door

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar (alleen als ze op hetzelfde adres wonen)
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar (alleen als zij op hetzelfde adres wonen)
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor schriftelijk gemachtigd hebben
  • Hoofden van een gezondheidszorginstellingen voor personen die in die instelling verblijven

Ik ga bij iemand inwonen

Dan hebben we toestemming nodig van de bestaande bewoner(s). Als de verklaring van de medebewoner niet wordt overlegd dan vindt er verder onderzoek plaats voordat de aangifte wordt verwerkt.

Toestemming per e-mail

U (de huidige bewoner) kunt uw toestemming verlenen door bijgaande verklaring in te vullen en samen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs op te sturen naar burgerzaken@rozendaal.nl de verklaring van instemming online regelen. 

Schriftelijk toestemming geven

Vul het formulier toestemming in. U stuurt dit formulier samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar Gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp.

Op het gemeentehuis toestemming geven

U kunt op het gemeentehuis dit regelen. Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee.

Vertrek naar het buitenland

Gaat u voor minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Dan spreken we van emigratie en schrijft u zich uit bij de gemeente. U kunt 5 dagen voor vertrek aangifte doen voor uzelf en uw inwonende gezinsleden. De datum dat u aangifte doet geldt als datum van vertrek uit Nederland.

Uw vertrek doorgeven per e-mail

U kunt uw vertrek naar het buitenland middels dit formulier emigratie doorgeven. Stuurt u in dit geval ook een scan van uw geldige legitimatiebewijs mee.

Voor vertrek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba) heeft u van ons papieren nodig. Neem in dat geval contact met ons op.

Emigratie doorgeven

Let op: Verhuizen niet alle gezinsleden mee naar het buitenland? Dan doet u persoonlijk aangifte op ons gemeentehuis.

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis

U kunt ook persoonlijk aangifte doen op ons gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak of komt langs op onze vrije inloopmomenten. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee.

Meer informatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor extra informatie over emigratie.