Discriminatie of pesten

Voelt u zich, als inwoner van Rozendaal, ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bent u getuige geweest van discriminatie?

In de Nederlandse grondwet staat dat alle mensen gelijk zijn. Discriminatie is dus verboden. U kunt het melden als u wordt gediscrimineerd of wanneer u getuige bent geweest van discriminatie.

Wat is discriminatie?

Als u ongelijk wordt behandeld vanwege iets dat er niet toe doet in die situatie dan wordt u gediscrimineerd. U wordt bijvoorbeeld:

  • Uitgescholden vanwege uw afkomst of huidskleur
  • Niet serieus genomen vanwege uw handicap
  • Gepest om uw homoseksualiteit

Meld dit bij stichting Vizier, dit kunt u digitaal doen of telefonisch 085 – 07 34 600.

Stichting Vizier

 Vizier kijkt samen met u wat er tegen de discriminatie gedaan kan worden.

  • U kunt hier uw verhaal kwijt
  • Als u dat wilt dan helpt een medewerker u bij het indienen van een klacht of bij het doen van aangifte bij de politie
  • Hoe u met discriminatie om kunt gaan
  • Bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert

Na het doen van een melding

U bepaalt zelf of u vervolgstappen zet na een melding. Wilt u alleen een melding doen dan kunnen uw ervaringen anoniem gebruikt worden om andere slachtoffers te helpen.