Rioolwaterafvoer werkt niet goed

De gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat een verstopping van het riool op gemeentegrond snel en zonder kosten voor de gebruikers wordt verholpen. De scheidslijn tussen gemeente- en privégrond is genoteerd in de rioolinlaatstaat van het huis. Deze staat behoort in het bezit te zijn van de huiseigenaar. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor een verstopping van het riool op gemeentelijk terrein.

Kosten

Het ontstoppen van een riool dat ligt in gemeentelijke grond is gratis. De kosten van het verhelpen van een verstopping op privé-grond zijn voor de eigenaar van de grond. Als een ontstoppingsbedrijf is ingeschakeld en dit bedrijf constateert ter plekke dat de verstopping zich in gemeentegrond bevindt, neem contact op met de gemeente. Alleen bij toestemming door de gemeente worden de kosten door de gemeente gedragen.

Wat te doen als het riool verstopt is?

In onze gemeente zijn twee soorten riolering: 

Vrijvervalriolering

Wanneer u een rioolverstopping heeft, dient u het volgende te doen:

  • u zoekt het ontstoppingsstuk in de riolering en graaft deze vrij. Het ontstoppingsstuk zit in de afvoer van de woning naar het gemeenteriool, op ongeveer 50 cm afstand van de grens tussen uw terrein en het gemeentelijke terrein
  • eventuele kosten die gemaakt worden om ontstoppingsstukken vrij te (laten) graven, zijn voor eigen rekening, ongeacht waar de verstopping plaats vindt

Wanneer het ontstoppingsstuk is vrij gegraven, zijn er twee mogelijkheden:

  • de rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk vol met water. Dan zit er in het gemeentelijke deel van de leiding een verstopping. Belt u met 026 – 38 43 666. De gemeente zal vervolgens zorg dragen voor het ontstoppen van het riool. De kosten daarvan zijn voor rekening van de gemeente.
  • de rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk niet vol water. De verstopping zit dan op particulier terrein, tussen het ontstoppingsstuk en de riolering binnen het gebouw. In dit geval lost u zelf de verstopping op of u schakelt hiervoor een bedrijf in. De kosten daarvan zijn voor rekening van u zelf.

Wanneer u kosten maakt voor ontstopping op eigen terrein en later blijkt dat de verstopping toch op gemeenteterrein ligt, kunt u de gemaakte kosten niet op de gemeente verhalen. Het is dus van belang dat u zorgvuldig bepaalt of de verstopping op uw eigen grond plaatsvindt of op gemeentegrond, voordat u onnodige kosten maakt.

IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)

Woont u in het buitengebied en is er een storing met betrekking tot de riolering neemt u dan meteen contact op met de storingsdienst zoals vermeld op de sticker die aangebracht is op de  pompkast bij uw IBA.