Onafhankelijke cliënt ondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u dus om bewuste keuzes te maken over uw zorg. De ondersteuner staat naast u, denkt mee en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk bij het zoeken van oplossing. Bijvoorbeeld uw familie, mantelzorgers en vrijwilligers.

Via de gemeente Rheden kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.