Werk en inkomen

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van wetten en regelingen op het gebied van werk en inkomen uitbesteed aan de gemeente Rheden. Wat kunt u in de gemeente Rheden regelen?

Bijstandsuitkering

Het kan zijn dat u in een situatie zit waarbij u er alles aan doet om in uw levensonderhoud te voorzien, maar dat dit toch niet lukt. Voor noodzakelijke uitgaven als wonen, eten en kleding kunt u een maandelijkse bijstandsuitkering ontvangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Rheden.

 • Hulp bij werk zoeken
 • Een uitkering aanvragen

Hulp bij een laag inkomen

Het is niet eenvoudig voor mensen met een klein pensioen, uitkering of een minimumloon om geld opzij te leggen voor grote of onverwachte uitgaven. Wij hebben voor mensen met een laag inkomen financiële regelingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Rheden.

 • Collectieve aanvullende zorgverzekering
 • Kindpakket
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Bijzondere bijstand
 • Gelrepas
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Kredietbank

Hulp bij schulden

Heeft u geldzorgen? Vindt u het moeilijk om overzicht op uw financiën te houden? Stapelen de rekeningen zich op? Of krijgt u aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan op tijd hulp aan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Rheden.

 • Begeleiding
 • Budgetbeheer
 • Op tijd hulp vragen

Hulp bij werk zoeken

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, helpt de gemeente Rheden u, namens de gemeente Rozendaal, met het vinden van werk. De gemeente stelt een persoonlijk trajectplan voor u op, waarmee u uw kans op het vinden van werk vergroot. Zo kan een sollicitatietraining of computercursus onderdeel uitmaken van dit traject.

Wilt u de mogelijkheden voor hulp, advies en ondersteuning bespreken? Neem contact op het met Sociaal Meldpunt.