Veiligheid

 • Politie

  Meer informatie over o.a. de wijkagent en het gratis preventieadvies voor inwoners.

 • Brandweer

  De gemeente Rozendaal is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland-Midden.

 • Vuurwerk afsteken

  Op grond van het Vuurwerkbesluit is het verboden vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.

 • WhatsApp project veiligheid voor Rozendaal

  In diverse gemeenten zijn WhatsApp-projecten voor buurtbewoners opgezet om elkaar te informeren over verdachte situaties teneinde de veiligheid in de buurt te verbeteren.

 • Als de sirene gaat.....

  Wat moet je doen als de sirene afgaat voor een noodsituatie?

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen door bemiddeling van vrijwillige buurtbemiddelaars.

 • Burgernet

  pdf, 4kB

  Meer informatie over Burgernet (wordt geopend als .pdf- bestand).