Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de website van de gemeente Rozendaal gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij volgen hiervoor de richtlijnen van de overheid. 

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Nog niet alle informatie die we via rozendaal.nl aanbieden is voor iedereen digitaal toegankelijk. Hier wordt aan gewerkt. Een onderzoek moet uitwijzen welke verdere verbeterpunten de gemeente Rozendaal gaat doorvoeren. Wij communiceren op deze website over de voortgang van de verbetermaatregelen.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via gemeente@rozendaal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via:

Toegankelijkheidsverklaring

De website www.rozendaal.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring op toegankelijkheidsverklaring.nl staat hoe we ervoor zorgen dat ons digitale kanaal wel voldoet. De toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 22 september 2020.