Organisatie & Bestuur

Het gemeentebestuur bestaat uit de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Ze worden ondersteund door de ambtelijke organisatie.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Raadscommissie

Een Commissie van Advies ingesteld om de raad van advies bij de voorbereiding van de besluitvorming te helpen.

Ambtelijke organisatie

Er werken 14 medewerkers bij de gemeente Rozendaal. De gemeentesecretaris stuurt dit team aan.