Samenstelling college B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente Rozendaal bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente.
Als dagelijks bestuur moeten B&W de raadsbesluiten voorbereiden. Meestal zijn ze ook met de uitvoering ervan belast. Naast het voorbereiden en uitvoeren van de raadsbesluiten behartigen B&W het personeelsbeleid, zien zij toe op het algemene belang en voeren zij allerlei wetten uit (medebewind). Ook de dagelijkse financiële huishouding is een verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders. Dit doen zij op basis van een jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen begroting.

Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal bestaat uit drie personen, te weten de burgemeester en twee wethouders, die allen een zogenaamde portefeuille beheren.

Contact

Zoekt u met een van de collegeleden contact dat kan via het bestuurssecretariaat.

 Simon Warmerdam 

1e loco-burgemeester

Tineke van der Pas

2e loco-burgemeester