Ester Weststeijn

Ester Weststeijn is per 14 februari 2019 tot burgemeester van Rozendaal benoemd.
In Nederland benoemt de Koning de burgemeester. Dit gebeurt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissaris van de Koning heeft hierbij een adviserende rol. De burgemeester wordt op aanbeveling van de gemeenteraad voor de duur van zes jaar benoemd. Zij kan niet door de raad worden ontslagen.

De burgemeester is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad. Zij heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Ingeval van ordeverstoringen en rampen heeft zij verregaande bevoegdheden.
 
De burgemeester behartigt in het college van burgemeester en wethouders de volgende onderwerpen:

  • Openbare orde en veiligheid
  • HRM en organisatieontwikkeling
  • Informatiebeleid, informatieveiligheid, privacy en digitalisering
  • Integriteit
  • Communicatie en participatie
  • Beleidsco√∂rdinatie en kwaliteitsbewaking
  • Externe contacten en regionale samenwerking
  • Publieksdienstverlening