Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In deze regio werken we samen met zeventien andere gemeenten aan ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling. Onder ruimtelijke ontwikkeling valt wonen, landschap, verkeer en mobiliteit. Sociaaleconomische ontwikkeling betreft onder andere werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme en cultuur. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil toonaangevend worden in circulair denken en duurzaam handelen, in Nederland én Europa.