Raadsvergadering, wanneer en waar te zien

De gemeenteraad vergadert gemiddeld 1 x in de zes weken, altijd op de dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering van de gemeenteraad vindt op dezelfde avond plaats als de vergadering van de commissie van advies en begint plm. 10 minuten na afloop van de commissievergadering. De raadsvergadering begint daarom niet op een vaste aanvangstijd. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt bepaald.

Data Raadsvergaderingen 2024:

  • 6 februari
  • 19 maart
  • 7 mei
  • 18 juni
  • 2 juli
  • 17 september
  • 29 oktober
  • 10 december

Spreekrecht

Voorafgaande aan de vergadering kunt u aan de griffier melden of u gebruik wenst te maken van het spreekrecht. U kunt niet inspreken over het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

Voor iedere inspreker geldt een spreektijd, afhankelijk van het aantal insprekers, door de voorzitter aan te geven.

Vergaderstukken

De agenda van de raadsvergadering wordt tijdig gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad “In de Roos”. De stukken kunnen dan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Tevens worden zij gepubliceerd op de website.