Samenstelling raadscommissie

In de gemeente Rozendaal is een raadscommissie ingesteld. Deze raadscommissie vergadert in drie blokken:

  • Algemene Zaken en Financiën (AZ)
  • Ruimtelijk Domein (RD)
  • Sociaal Domein (SD)

Alle Leden van de raad zijn lid van de raadscommissie.
Daarnaast bestaat de commissie uit een aantal buitenleden. Dit zijn leden van de partij die niet in de raad zijn benoemd maar als commissielid zijn voorgedragen door hun fractie.
Per vergaderblok bestaat de commissie uit ten hoogste drie leden per fractie.

Voorzitter raadscommissie:

G.H.W. Diepenbroek

Raadslid BGR (voorzitter raadscommissie)

Buitenleden:

M. Ruseler

BGR, buitenlid

R.F. Den Hartog-Houteman

R’74, buitenlid

H.M. Veltman

BGR, buitenlid

E.C.G.M. Jordans

PAK, buitenlid

J.M. Bouwman

BGR, buitenlid

I.J. Breeuwsma

PAK, buitenlid

Griffier:

K.M. Schaap

Griffier