Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners van Rozendaal gekozen en is het algemene bestuur van de gemeente.
De gemeenteraad is in de eerste plaats het volksvertegenwoordigende orgaan. De gemeenteraad stelt de beleidskaders op en het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur) voert dit beleid uit en legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft derhalve ook een controlerende taak.
De door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen begroting vormt de basis voor de dagelijkse financiële huishouding door het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit negen personen. Voor de periode 2022 – 2026 geldt dat drie plaatselijke partijen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het gaat hier om:

  • Rosendael ’74 (R’74) met vier raadszetels
  • Progressief Akkoord (PAK) met drie raadszetels en
  • Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) met twee raadszetels

Hieronder vindt u de foto’s van de gemeenteraadsleden voor de periode 2022 – 2026. Wilt u contact opnemen met een van de raadsleden? Dat kan via griffie@rozendaal.nl

Rosendael ’74 (R’74)

R.J. de Jonge

Raadslid Rosendael’74 (fractievoorzitter)

L. Beije

Raadslid Rosendaal’74

M. Jansen

Raadslid Rosendael’74

G.H. van Gorkum

Raadslid Rosendael’74

Progressief Akkoord (PAK)

C.M. van Ooik

Raadslid PAK

W.F. van den Akker

Raadslid PAK, voorzitter raadscommissie

W.P. Jansen

Raadslid PAK

Belangengemeenschap Rozendaal (BGR)

E.J.G. Hupkes

Raadslid BGR (fractievoorzitter)

M. Ruseler

Raadslid BGR