Besluiten van het college

Wekelijks vergadert het college van burgemeester en wethouders. In die vergadering worden de adviezen uit de ambtelijke organisatie besproken. In elke vergadering wordt een besluitenlijst vastgesteld.

Op die lijst staan de besluiten op elk besproken advies. Deze lijst wordt de week na de vergadering op deze pagina gepubliceerd.