Liveblog opvang Oekraïense vluchtelingen

21 maart 2023, 13:02
De eerste noodwoningen worden geplaatst op het terrein ((c) Bedmobile)

In deze liveblog leest u de actuele informatie over de inrichting van het terrein aan De Del en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal. Veel gestelde vragen en overige informatie vindt u hier.

Woensdag 29 maart 2023

Op de locatie aan de Del wordt volop gewerkt. Zo is afgelopen dinsdag 28 maart het kleinste paviljoen achterop het terrein geplaatst. Komende dinsdagen 4 en 11 april worden de overige paviljoens geplaatst.

Paviljoen achterop het terrein

De riolering wordt intussen helemaal doorgelegd tot achterop het terrein. Ook worden de kabels voor stroom en internet gelegd, en worden voorzieningen getroffen voor de wateraansluiting. 

Graafwerkzaamheden

Dinsdag 21 maart 2023

Op deze eerste lentedag zijn 2 cabins geplaatst die bedoeld zijn voor het sanitair.

Foto: 2 cabins t.b.v. sanitair zijn geplaatst ((c) Bedmobile)
2 cabins zijn geplaatst, bedoeld voor het sanitair ((c) Bedmobile)

Tussen de bomen wordt met de hand gegraven. Dit gebeurt om de boomwortels zo goed mogelijk te beschermen.

Foto: graafwerkzaamheden op de locatie gebeuren deels met de hand ((c) Bedmobile)
Gegraven wordt deels met de hand om boomwortels te beschermen ((c) Bedmobile)

Maandag 20 maart 2023

Op de inrit naar het terrein zijn inmiddels rijplaten gelegd. Hierdoor kunnen vrachtwagens en ander verkeer goed het terrein oprijden.

Foto: rijplaten liggen inmiddels op de inrit naar het terrein ((c) Bedmobile)
Rijplaten liggen inmiddels op de inrit naar het terrein ((c) Bedmobile)

Ook heeft de leverancier de eerste noodwoning(en) op het terrein gezet. Deze worden op een later moment aan elkaar geschakeld tot paviljoens. 

Foto: de eerste noodwoningen worden geplaatst op het terrein ((c) Bedmobile)
De eerste noodwoningen worden geplaatst op het terrein ((c) Bedmobile)

Vrijdag 17 maart 2023

Vandaag hebben alle inwoners weer de In de Roos ontvangen. De tekst die specifiek gaat over de opvanglocatie kunt u hier lezen. Er wordt in de tekst met name melding gemaakt van het feit dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen plaatsvindt vanaf maandag 24 april.
Op de zaterdag vóór de opening – 22 april – vindt daarom een Open dag plaats. Iedereen die dat wil is 22 april welkom om een kijkje te komen nemen op het terrein en in de noodwoningen. Het programma van de Open dag wordt later bekend gemaakt.

Donderdag 16 maart 2023

Vandaag is zand aangebracht waar de inrit komt. Bedmobile, leverancier van de noodwoningen, gaat op dit zand en over het hele terrein rijplaten aanbrengen. Op het terrein komen rijplaten om spoorvorming te voorkomen, op het zand om schade aan wortels te voorkomen. 

Afbeelding: impressie opvanglocatie de Del van bovenaf
Impressie opvanglocatie de Del van bovenaf ((c) Bedmobile)

Dinsdag 14 maart 2023

Vandaag zijn twee beuken aan de zijkant van de inrit ingepakt. Dit wordt gedaan om schade aan de stammen te voorkomen door in- en uitrijdend verkeer tijdens de bouwwerkzaamheden.

Foto: ingepakte beuken bij inrit opvanglocatie
Ingepakte beuken bij inrit opvanglocatie

Maandag 6 maart 2023

 • Vanavond is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners die een handje willen helpen bij de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Maar liefst 33 inwoners waren aanwezig. Iedereen wil zich graag inzetten. Eind maart volgt een 2e bijeenkomst op de locatie aan de Del. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Vrijdag 3 maart 2023

 • Vandaag is In de Roos weer verschenen. Hier leest u een bijdrage van wethouder Tineke van der  Pas. Zij vertelt over de informatiebijeenkomst voor vrijwilligers op maandagavond 6 maart. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via oekraine@rozendaal.nl.

Vrijdag 24 februari 2023

 • Vandaag is de concept plantekening van de inrichting van het terrein naar de klankbordgroep gemaild.
 • Tevens is er maandag 6 maart om 19.30 een informatiebijeenkomst gepland voor inwoners die zich willen inzetten voor de Oekraïense vluchtelingen.

Dinsdag 21 februari 2023

 • Vandaag zijn op het terrein weer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd (zie onderstaande foto). Helaas is bij het inrijden van de versnipperaar de stoeprand beschadigd. Deze wordt zo snel mogelijk opgeknapt.
 • Verder hebben de leden van de klankbordgroep vandaag per mail een verslag ontvangen van de bijeenkomst vorige week woensdag. De weergave van het verslag vindt u hier.
Situatie na het snoeien en maaien.

Vrijdag 17 februari 2023

 • Vandaag verschijnt weer de In de Roos. Alle inwoners ontvangen de In de Roos elke twee weken op vrijdag in de brievenbus. In deze bijlage leest u het voorwoord van burgemeester Ester Weststeijn, waarin zij ingaat op de ontwikkelingen rond de locatie en opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Donderdag 16 februari 2023

 • Vandaag eerste activiteit op het terrein: snoeien
  Woensdagavond 15 februari tijdens de bijeenkomst van de tijdelijke klankbordgroep is bekend gemaakt dat donderdagmorgen 16 februari de eerste snoeiwerkzaamheden plaatsvinden. Ook lag de quickscan flora en fauna ter inzage. Deze quickscan kunt u hier lezen.
  Het is goed te benadrukken dat onze intentie is om terughoudend om te gaan met het verwijderen van groen en bomen op het terrein. Dit om de natuurlijke reeds aanwezige groenbeschutting naar naastgelegen percelen zo veel mogelijk te behouden.
Foto: 1e activiteit op de opvanglocatie De Del: snoeien
“Gemeentelijk beheerder openbaar groen Jaap Wijlhuizen inspecteert zorgvuldig waar wel en niet gesnoeid mag worden”.

Woensdag 15 februari 2023

Foto: informatiemateriaal (kaartjes van opvanglocatie)

2, 6 en 7 februari 2023

 • Drie inloopbijeenkomsten
  Op donderdag 2 en maandag 6 februari vond ’s avonds een inloopbijeenkomst plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Dinsdagmiddag 7 februari vond de derde en laatste inloopbijeenkomst plaats. In totaal waren circa 100 inwoners aanwezig om met het college van B&W en gemeentemedewerkers van gedachten te wisselen, vragen te stellen en eventuele zorgen te delen. Tijdens de 2e en 3e inloopbijeenkomst is een presentatie verzorgd. Deze presentatie vindt u hier.

Donderdag 2 februari 2023

 • Schriftelijke bekendmaking aan omwonenden/inwoners en media
  Via persoonlijk bezoek en/of een speciale, per post verzonden omwonendenbrief (zowel in Rozendaal als in Velp) zijn direct omwonenden van De Del op donderdag 2 februari geïnformeerd. Alle overige inwoners hebben een algemene inwonersbrief per post ontvangen. Aan het eind van de middag zijn de regionale en lokale media via een persbericht geïnformeerd.
 • De omwonendenbrief Rozendaal vindt u hier
 • De omwonendenbrief Velp vindt u hier
 • De algemene inwonersbrief vindt u hier
 • Het persbericht vindt u hier

Woensdag 1 februari 2023

 • Besloten raadsinformatiebijeenkomst
  Woensdagavond 1 februari hebben de raadsleden kennis kunnen nemen van het collegebesluit. Dit gebeurde in een besloten raadsinformatiebijeenkomst.

Dinsdag 31 januari 2023

 • Collegebesluit
  Miljoenen mensen zijn door de oorlog uit Oekraïne gevlucht. Ruim 70.000 daarvan verblijven in Nederland. Ook in Rozendaal worden vanaf rond 1 april 2023 vluchtelingen opgevangen op een terrein aan De Del. Het college van B&W heeft dit op dinsdag 31 januari besloten.

  Er komen op het terrein aan De Del circa 26 noodwoningen in 4 paviljoens. Meer informatie over onder andere de inrichting van de noodwoningen en het terrein De Del vindt u in de lijst met veelgestelde vragen. De noodwoningen zijn geschikt voor maximaal 55 vluchtelingen.

  De opvanglocatie wordt uiterlijk 1 oktober 2024 gesloten.