Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van elke gebruiker van een adres waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. De heffing wordt per adres in rekening gebracht, ongeacht het feit of gebruik gemaakt wordt van de vuilophaaldienst. Wel wordt rekening gehouden met het aantal bewoners. De heffing wordt u door middel van de aanslag gemeentelijke belastingen in rekening gebracht.

Tarieven afvalstoffenheffing2023
Eén of twee personen€ 275,00
Drie of meer personen€ 310,00
Extra groene container€ 57,00
Extra grijze container€ 170,00

U bent het niet eens met de heffing

Als u het niet eens bent met de heffing dan kunt u bezwaar aantekenen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Rozendaal. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de aanslag binnen zijn bij de gemeente. Uw bezwaarschrift dient in ieder geval gemotiveerd en ondertekend te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de belastingbalie of u belt: 026 – 37 74 170.