Belastingbalie

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van haar belastingwerkzaamheden belegd bij De Connectie. De Connectie is een samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum. De Connectie heeft een digitale belastingbalie ingericht waar inwoners direct hun belastingzaken met de gemeente kunnen regelen. Hiervoor is DigiD nodig.

Wat kunt u zoal regelen via de belastingbalie:

  • Betaling
  • Incasso
  • Taxatieverslag
  • Kwijtschelding
  • Bezwaar aantekenen

Machtigingen