Container-stickers

Alleen containers met een sticker worden geleegd door onze afvalinzamelaar.

Extra container

Heeft u een extra container en wilt u hiervan gebruik blijven maken, dan moet u hier een sticker voor aanvragen. Ook als u een extra (groene of grijze) container wilt, maar deze nog niet heeft, kunt u dit gelijktijdig met de extra sticker aanvragen.

Wat als u geen gebruik meer wilt maken van de extra container?

Heeft u een extra container of containers in gebruik maar wilt u deze niet meer gebruiken, dan kunt u deze inleveren. U kunt dat per mail of telefonisch laten weten. We maken dan een afspraak met u hoe en wanneer wij de container bij u komen halen.

Wat zijn de tarieven?

Het tarief voor 2023 zal voor de extra groene container € 57,00 bedragen en voor de extra grijze container € 170,00.

Waar plakt u de sticker?

Aan de zijkant van de container en dan zo dicht mogelijk onder de rand. Zo blijft de sticker ook bij regen redelijk droog.

Afbeelding van plaats van sticker op de container
Plaats de sticker aan de zijkant van de container,
zo hoog mogelijk onder de rand

Vragen, aanmelding of afmelding container?

U kunt een mail sturen naar gemeente@rozendaal.nl of telefonisch contact opnemen met onze gemeente via Tel.: 026 – 38 43 666.