Omgevingswet in Rozendaal

Regie aan de samenleving, de gemeentelijke overheid als partner en ruimte bieden. Het zijn drie vertrekpunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor de Rozendaalse-versie van de nieuwe Omgevingswet. De wet moet het eenvoudiger maken om activiteiten uit te voeren in de woon-, werk-, leefomgeving. Andere vertrekpunten zijn loslaten van regels, sturen op doelen, ambitieus vernieuwend durven zijn, flexibiliteit en maatwerk in regels, algemene regels en vertrouwen in elkaar.

Invoering Omgevingswet

Op 1 juli 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt wetten en regels van het omgevingsrecht. De regels voor het aanvragen van een vergunning worden duidelijker en je kan eenvoudiger zien hoe je aanvraag verloopt. De wet zorgt dus voor minder regels en meer overzicht. Hierdoor wordt het makkelijker voor inwoners en ondernemers om initiatieven te starten. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde regels per gebied. Wij kijken vanuit de gemeente mee en adviseren wat wel en niet kan.

Eén nieuw Omgevingsloket

Mensen die wel eens met ruimtelijke plannen te maken hebben gehad herkennen vast wel de websites ‘Het Omgevingsloket Online’ (OLO); ‘Activiteitenbesluit Internet Module’ (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Dit wordt één website: Het Omgevingsloket. Hier zien initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – snel wat er mag en kan in de leefomgeving. Men kan er meteen een vergunning aanvragen. Op de website ‘aan de slag met de omgevingswet’ vindt u meer informatie.