Bestemmingsplannen inzien

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het bestemmingsplan inzien. U kunt hiervoor een email sturen aan: gemeente@rozendaal.nl.

Hoe kan ik een bestemmingsplan inzien?

Op de website van Ruimtelijke plannen worden alle bestemmingsplannen geplaatst door de gemeente Rozendaal.

Overheden zijn verplicht hun ruimtelijke plannen aan te bieden op bovenstaande website. Het is de bedoeling dat alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn. De bestemmingsplannen van de gemeente zijn grotendeels te raadplegen (en uit te printen) via deze site.

Voor het inzien van een gemeentelijke bestemmingsplan, op het gemeentehuis, heeft u een afspraak nodig. Voor het maken van de afspraak kunt u een email sturen aan: gemeente@rozendaal.nl

Hoe kan ik een ontwerp ruimtelijk plan inzien?

Omdat ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan, belangrijk kunnen zijn voor u, wordt voor het opstellen van nieuwe of het herzien van oude ruimtelijke plannen een uitgebreide wettelijke procedure voorgeschreven. In deze procedure worden ruimtelijke plannen onder meer ter inzage gelegd in onder andere het gemeentehuis. Hierop kan iedereen reageren op een nieuwe ruimtelijk plan. Via ruimtelijke plannen kunt u deze ontwerp ruimtelijke plannen bekijken.