Omgevingsplan inzien

Wilt u weten wat er in een bepaald gebied is toegestaan, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het omgevingsplan inzien. U kunt hiervoor een email sturen aan: gemeente@rozendaal.nl.

Hoe kan ik een Omgevingsplan inzien?

Op de website van omgevingswet.overheid.nl staat het omgevingsplan van de gemeente Rozendaal. Hier vindt u ook de bestemmingsplannen die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn omgezet naar een omgevingsplan.

Overheden zijn verplicht hun ruimtelijke plannen aan te bieden op bovenstaande website. Het is de bedoeling dat alle omgevingsplannen en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn. Het omgevingsplan van de gemeente is grotendeels te raadplegen (en uit te printen) via deze site.

Voor het inzien van het gemeentelijke omgevingsplan, op het gemeentehuis, heeft u een afspraak nodig. Voor het maken van de afspraak kunt u een email sturen aan: gemeente@rozendaal.nl

Hoe kan ik een ontwerp ruimtelijk plan inzien?

Omdat ruimtelijke plannen, zoals een omgevingsplan, belangrijk kunnen zijn voor u, wordt voor het opstellen van nieuwe of het herzien van oude ruimtelijke plannen een uitgebreide wettelijke procedure voorgeschreven. In deze procedure worden ruimtelijke plannen onder meer ter inzage gelegd in onder andere het gemeentehuis. Hierop kan iedereen reageren op een nieuwe ruimtelijk plan.

Via omgevingswet.overheid.nl kunt u deze ontwerp ruimtelijke plannen bekijken.