Defecte straatverlichting

Is de straatverlichting in uw straat defect? Meldt dit aan de gemeente

Bij het melden van defecte straatverlichting is het van belang te weten welk nummer op de lantaarnpaal vermeld staat. De gemeente geeft de melding door aan Ziut. Binnen vijf werkdagen wordt de straatverlichting door dat bedrijf gerepareerd.

Informatie

Het doorgeven van defecte straatverlichting kan:

  • Telefonisch, op tel.nr.: 026 – 38 43 666
  • Schriftelijk aan de gemeente Rozendaal, t.a.v. dhr. H.Jacobsen, Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal
  • Of per email: gemeente@rozendaal.nl