WhatsApp project veiligheid voor Rozendaal

In diverse gemeenten zijn WhatsApp-projecten voor buurtbewoners opgezet om elkaar te informeren over verdachte situaties teneinde de veiligheid in de buurt te verbeteren.

Ook in Rozendaal is een dergelijk project opgezet. Bewust is gekozen voor WhatsApp, vanwege het gebruiksgemak en omdat de meesten van u al goed bekend zijn met deze wijze van communiceren. Als gemeente juichen wij dit burgerinitiatief van harte toe. Deelname helpt ons inziens om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Rozendaal verder te verbeteren.  Daarom willen wij u van harte uitnodigen om u aan te melden voor de een van de vier groepen. De oproep betreft zeker ook de nieuwkomers binnen Rozendaal, in het bijzonder de bewoners van de nieuwe wijk De Del.
Hieronder legt een van de initiatienemers uit hoe u zich kunt aanmelden voor de WhatsAppgroep in uw buurt.

“Samen een oogje in het zeil houden in Rozendaal”

Beste Rozendalers, wij nodigen u hierbij uit om in het kader van de buurtpreventie met zoveel mogelijk mensen deel te nemen aan een belangrijk veiligheidsproject in de vorm van een WhatsApp groep . Doel is dat we samen zoveel mogelijk extra ogen en oren bieden aan de Politie en ons Buurtpreventie Team. Wij sluiten aan bij het landelijke WABP.nl initiatief (WhatsApp Buurt Preventie). We hebben daarbij bewust gekozen voor WhatsApp, omdat de meesten van u goed bekend zijn met deze wijze van  communiceren. We hopen hiermee te bereiken dat er één specifieke veiligheidsApp voor Rozendaal gebruikt gaat worden die dan ook uitsluitend voor het doel ‘veiligheid’ zal worden ingezet.   
Deze WhatsApp groepen zijn uitdrukkelijk bedoeld voor onderwerpen betreffende de veiligheid en dus niet voor andere zaken als bbq’s, lenen van gereedschap, etc. Daarvoor zijn vaak weer andere apps als de Buurtapp geschikter. Wel is het aan iedere WhatsApp groep om nu ook het melden van vermiste of gevonden kinderen en huisdieren te melden. De ervaring leert dat deze WhatsApp groep al heel wat baasjes in ultra korte tijd weer blij heeft kunnen maken. U registreert zich middels uw mobiele nummer. Gebruik van WABP.nl kan helaas alleen als u WhatsApp gebruikt op uw smartphone (te downloaden op uw iPhone of Android). We hebben Rozendaal in 4 wijken ingedeeld met elk een eigen beheerder. Wat uw wijk is en welke beheerder daarbij hoort kunt u nalezen in de “flyer” elders op deze site.

Wat moet u doen als u mee wilt doen? Heel simpel!

 • Stuur een email naar de beheerder van uw wijk, met de titel ‘Ik wil deelnemen aan de WhatsApp groep’
 • In de email moet minimaal de volgende informatie staan: Voor- en Achternaam –  straatnaam + huisnummer – mobnr – emailadres
 • De betreffende beheerder neemt u dan op in de bewuste WhatsApp groep

Let op:

 • In principe bent u voor de andere deelnemers in de WhatsApp groep alleen zichtbaar met uw mobiele nummer
 • Dat betekent dat straks elke melding van u moet starten met de locatie van uw waarneming/melding. Alleen dan heeft zo’n melding enig nut
 • Uw Voor- en Achternaam – Straatnaam + huisnummer zijn nodig omdat de beheerder uiteraard moet voorkomen dat er ongenode gasten deel van de bewuste WhatsApp groep gaan uitmaken
 • De beheerders van elke groep nemen deel aan alle drie de WhatsApp groepen, zodat zij eventuele meldingen ook kunnen delen met de andere twee WhatsApp groepen
 • In samenwerking met onze wijkagent zijn we nu ook aan het kijken hoe we kunnen samenwerken met WhatsApp groepen die direct aan Rozendaal grenzen

Nota bene:

 • In principe bent u voor de andere deelnemers in de WhatsApp groep alléén zichtbaar met uw mobiele nummer. Plus uw naam zoals u zichzelf heeft opgeslagen in uw Contacten. Wij hopen dat u zichzelf met Voor- en Achternaam heeft opgeslagen. Uw straatnaam wordt dus niet zichtbaar!
 • Dat betekent dat straks elke melding van u moet starten met de locatie van uw waarneming/melding. Alleen dan heeft zo’n melding echt nut
 • Bij Uw registratie zijn uw Voor- en Achternaam – Straatnaam + huisnummer nodig, omdat de beheerder uiteraard moet voorkomen dat er ongenode gasten deel van de bewuste WhatsApp groep gaan uitmaken
 • De beheerders van elke groep nemen deel aan alle vier de WhatsApp groepen, zodat zij eventuele meldingen ook kunnen delen met de andere drie WhatsApp groepen
 • In de toekomst zullen we als beheerders overwegen of in het in sommige gevallen nuttig is om sommige deelnemers die in ‘grensgebieden’ wonen ook deel te laten nemen in aangrenzende WhatsApp groepen

We hopen op zoveel mogelijk nieuwe aanmeldingen. En niet uitstellen, hoor! Gewoon doen!

Met vriendelijke groet, mede namens Roelien van der Meulen, Stephanie Krabbenborg, Mike Waltmans en Marlies Schuiling.

P.S.: Mail gerust uw eigen beheerder als u vragen heeft”. Of bekijk de WhatsApp Flyer.