Aangifte overlijden

De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

Aangifte doen per e-mail (uitvaartverzorgers)

Wat heeft u nodig?

  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig
  • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. U stuurt het zo snel mogelijk op naar:

Gemeente Rozendaal
Afdeling Burgerzaken
Postbus 9.106
6880 HH Velp

  • begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie;
  • begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.

Zelf aangifte doen van het overlijden van uw naaste

Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. Nabestaanden kunnen dit ook doen. Aangifte van overlijden moet binnen zes werkdagen na het overlijden gebeuren. De uitvaart moet namelijk volgens de wet binnen zes werkdagen plaatsvinden. Hiernaast vindt onze openingstijden om aangifte te kunnen doen.

U neemt het volgende mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Contant geld of pin
  • Artsenverklaring;
  • Eventueel een verklaring arts en verzoek uitstel
  • Eventueel toestemmingsverklaring van de officier van justitie en GGD
  • Envelop B (deze envelop is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hier zit een formulier in van de arts. De envelop is gesloten en mag niet opengemaakt worden).

De overlijdensakte wordt meteen gemaakt. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een afschrift van een overlijdensakte kost € 16,60.