Archief van de gemeente

Informatie uit de archieven van de gemeente.

Archiefstukken die ouder zijn dan 20 jaar

Iedereen kan informatie uit de archieven aanvragen. De informatie in de archieven van de gemeente welke ouder zijn dan 20 jaar, is voor iedere burger openbaar (behoudens privacygevoelige gegevens die van openbaarheid zijn uitgezonderd). De openbare archieven zijn ontsloten door middel van voor iedereen toegankelijke archiefinventarissen. Deze “oude” archieven van de gemeente Rozendaal zijn ondergebracht bij:

Het Gelders Archief,
Westervoortsedijk 67-D te Arnhem
Tel. 026 – 35 21 600
Website: www.geldersarchief.nl

Archiefstukken die jonger zijn dan 20 jaar

Wilt u informatie uit het gemeentelijk archief die jonger is dan 20 jaar, dan dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders,op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het neemt een besluit over de inwilliging van het verzoek. Tegen een besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is bezwaar en beroep mogelijk.

Kosten

Bij de gemeente

Wanneer voor het inwilligen van het verzoek om informatie veel speurwerk nodig is wordt voor dit “doen van nasporingen” volgens de legesverordening voor ieder daaraan besteed kwartier een bedrag in rekening gebracht van € 18,25. Voor verstrekte kopieën wordt een bedrag in rekening gebracht van € 0,50 per pagina. Voor verstrekte kopieën in kleur wordt een bedrag in rekening gebracht van € 0,75 per pagina.

Bij het Gelders Archief

In principe kan iedereen kosteloos terecht bij het Gelders Archief. Voor speciale diensten en voor kopieën worden kosten in rekening gebracht.