Geheimhouding persoonsgegevens

De overheid houdt over personen verschillende gegevens bij. Die administratie noemen we de basisregistratie personen (BRP). De BRP bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft.

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien. Dit kunt u als volgt regelen:

  • Per e-mail, stuur uw verzoek samen met een scan van een geldig legitimatiebewijs naar burgerzaken@rozendaal.nl
  • Schriftelijk, stuur uw verzoek samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar: gemeente Rozendaal, Postbus 9.106, 6880 HH Velp
  • Persoonlijk, zie hiernaast de openingstijden om geheimhouding aan te vragen

Inzien van uw persoonsgegevens

  • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina
  • Onder het kopje “Identiteit” kunt u uw gegevens inzien

U kunt ook contact opnemen met de gemeente om uw persoonsgegevens in te zien.

Wie krijgen uw persoonsgegevens te zien?

Wie uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen krijgen is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de rijksoverheid wordt u daar over geïnformeerd.

Wilt u weten met welke instantie uw persoonsgegevens zijn gedeeld?

Via mijn overheid kunt u bekijken met welke instanties uw persoonsgegevens zijn gedeeld. U logt in met uw DigiD en kijkt dan onder “identiteit”. Heeft u geen DigiD dan kunt u een verzoek bij ons doen, dat kan via gemeente@rozendaal.nl of u komt persoonlijk langs om dit verzoek aan de balie te doen.