Huwelijk in het buitenland

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om een verklaring van huwelijksbevoegdheid vragen. Deze vraagt u persoonlijk aan in uw woongemeente als u in Nederland woont. Woont u niet meer in Nederland dan kunt u uw laatste woongemeente in Nederland om de verklaring vragen. Als u “een verklaring van ongehuwd zijn” nodig hebt dan kunt u deze opvragen bij het RNI-loket.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u ook als een meertalig modelformulier aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen zijn:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

Aanpak

Zo vraagt u de verklaring aan:

 • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente. U kunt een afspraak online inplannen. Komt u liever zonder afspraak naar het gemeentehuis, kijk dan wanneer daarvoor de openingstijden zijn.
 • Als uw partner in het buitenland of in Nederland woont dan zijn onderstaande documenten ook nodig.
 • Uw partner zal dezelfde actie uit moeten voeren als zij in Nederland woont of gewoond heeft.
 • U heeft nodig, van u en uw partner:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een uittreksel van de basisregistratie personen, met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat
  • als u eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte
 • Als blijkt dat u één of meerdere buitenlandse akte(n) in moet leveren voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid, houdt u er dan rekening mee dat deze in het Nederlands, Engels, Frans of Duits moeten zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Dit kunt u nader uitzoeken via Nederland Wereldwijd.

 

U kunt een verklaring/bewijs van ongehuwd zijn opvragen bij het RNI-loket. Bij deze loketten worden de gegevens beheerd van alle personen die een relatie met Nederland hebben, maar er niet verblijven. De loketten vindt u in de gemeenten Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de betreffende gemeente.

De kosten van een verklaring van huwelijksbevoegdheid zijn € 27,50