Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen vast, zoals een geboorte of het adres waar u staat ingeschreven. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont.

Alle uittreksels hieronder genoemd, kunt u per e-mail aanvragen. Scan uw geldige legitimatiebewijs en stuur deze naar burgerzaken@rozendaal.nl Geef in uw e-mail aan wat u voor soort uittreksel u nodig heeft. Komt u het uittreksel liever persoonlijk afhalen dan vindt u hiernaast onze openingstijden.

Kosten

Een uittreksel in de gemeente Rozendaal is gratis.

Internationaal uittreksel BRP

Voor gebruik in het buitenland kunt u een (meertalig) internationaal BRP uittreksel aanvragen.
Indien nodig moet u  zelf voor legalisatie en vertaling van het document zorgen volgens de plaatselijk geldende vereisten. Voor alle landen buiten de Europese Unie en de Nederlandse Antillen, adviseren wij contact op te nemen met de autoriteiten van het betreffende land voor de legalisatie-eisen die voor deze documenten gelden.

Reist u alleen met uw kind(eren) naar het buitenland?

Voor alleen reizende ouders met kind, is er een speciaal internationaal uittreksel met gezagsinformatie.  Soms is het nodig om te laten zien dat een ouder met een minderjarig kind het gezag heeft, om zo geen problemen te ondervinden bij het reizen naar het buitenland.

Bewijs Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

  • Als u naar het buitenland verhuist
  • Als u gaat trouwen in het buitenland
  • Als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur

Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita)

Hiermee kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen kunnen om deze verklaring vragen als u in aanmerking komt voor een uitkering.

Iemand machtigen

Vul het machtigingsformulier in als u zelf niet de aanvraag kunt doen. Geef dit mee aan degene die u machtigt om het aangekruiste product voor u te regelen.

  • Geef op het formulier aan waarvoor u de machtiging nodig heeft
  • Plaats uw handtekening op het formulier
  • Laat de gemachtigde ook de handtekening plaatsen

De gemachtigde neemt het formulier mee naar de gemeente sámen met:

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • Een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde zelf