Uittreksel Burgerlijke Stand aanvragen

Vraag een uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dus daar waar u destijds bent geboren of gehuwd. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor het uittreksel nodig is.

Een uittreksel, afschrift of akte kunt per e-mail aanvragen. Graag aangeven waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden en een scan van een geldig legitimatiebewijs meesturen naar burgerzaken@rozendaal.nl De volgende uittreksels kunt u aanvragen:

  • Een huwelijksakte (eventueel met vermelding van echtscheiding)
  • Akte van partnerschapsregistratie (eventueel met vermelding van beëindiging)
  • Geboorteakte
  • Akte van overlijden
  • Erkenningsakte

Binnen een paar werkdagen krijgt u het uittreksel per post toegestuurd.

Kosten

De kosten voor een uittreksel Burgerlijke Stand zijn € 15,70. U betaald dit via Ideal.

Uittreksel voor gebruik in het buitenland

Een uittreksel voor gebruik in het buitenland is een meertalig of internationaal uittreksel. Dit vraagt u op dezelfde manier aan als een “gewoon” uittreksel en de kosten zijn hetzelfde.

Wie is bevoegd om een uittreksel aan te vragen?

  • U voor uzelf
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan achttien jaar. Let op dat de levensgebeurtenis in de gemeente Rozendaal heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld is uw kind in Amsterdam geboren dan vraagt u het uittreksel aan in Amsterdam.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier uittreksels en verklaringen. In dit geval komt u naar het gemeentehuis. De openingstijden vindt u hiernaast.