Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of andere organisaties kunnen daar om vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

Kosten

Een VOG kost

Aanvraag via organisatie of werkgever

Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. Uw werkgever zet de VOG aanvraag online voor u klaar.  U krijgt vervolgens een e-mail van Justis met daarin een aanvraagcode. U heeft hiervoor wel DigiD nodig.

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Een VOG aanvragen op het gemeentehuis

U neemt het volgende mee:

Voor onze openingstijden kijk u hiernaast.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u een VOG aan te vragen. De gemachtigde doet dit bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Een machtigingsformulier
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
  • Een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
  • Een bedrag van € 41,35