Verhuizen naar Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen en bent u van plan om langer dan vier maanden te blijven? Schrijft u zich dan binnen vijf dagen persoonlijk in bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Bent u van plan om korter te verblijven maar heeft u wel een BSN nummer (Burgerservicenummer) nodig? Dan kunt u terecht bij een RNI gemeente.

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • U heeft
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

De gevraagde documenten moeten mogelijk gelegaliseerd worden. Zie daarvoor de site van de Rijksoverheid.

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.

Aanpak

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Kom persoonlijk naar de gemeente.
 • Neem mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • eventueel de volgende akten:
   • een huwelijks- of echtscheidingsakte
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Termijn

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven. Als inschrijfdatum gebruiken wij de datum van aangifte. U kunt zich niet met terugwerkende kracht inschrijven. 

U woonde vroeger in Nederland. Nu verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland. U schrijft zich dan opnieuw in bij een gemeente.

Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’.

Voorwaarden

De voorwaarden om u opnieuw in te schrijven in Nederland zijn:

 • U heeft al eerder in Nederland gewoond.
 • U bent na oktober 1994 naar het buitenland verhuisd.
 • Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan schrijven ook uw partner en kinderen zich opnieuw in.

Aanpak

Zo schrijft u zich opnieuw in Nederland in:

 • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente. Schrijven uw partner en/of kinderen zich ook opnieuw in? Ook zij komen persoonlijk langs.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs, waarop uw nationaliteit staat
  • een bewijs dat u in Nederland mag verblijven
  • voor mensen van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten: een verhuisbericht
  • documenten die bewijzen dat u tijdens uw verblijf in het buitenland bijvoorbeeld bent getrouwd, gescheiden of kinderen heeft gekregen (voor zover van toepassing), let u hierbij op de eventuele legalisaties die nodig zijn.
  • een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land, als dat nodig is

Termijn

U heeft 5 werkdagen de tijd na uw aankomst in Nederland om naar de gemeente te gaan. Als u zich inschrijft na deze 5 werkdagen, kan de gemeente u een boete opleggen.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit;
 • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning;
 • U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.