Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de vierjaarlijkse verkiezingen plaats voor leden van de Provinciale Staten en de leden van het bestuur van de Waterschappen.

Provinciale Staten

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. U kiest dan een lid van een politieke partij om u de komende vier jaar te vertegenwoordigen. In Gelderland zijn er 55 Statenleden. Zij hebben 3 belangrijke taken. Ze geven opdracht aan Gedeputeerde Staten om plannen te maken voor de inrichting van de provincie. Vervolgens controleren ze de uitvoering van alle plannen. En ze kiezen de leden van de landelijke Eerste Kamer. Uw stem bij de Provinciale Statenverkiezingen bepaalt dus uiteindelijk ook hoe de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer eruit komt te zien.

Er valt iets te kiezen!

Er zijn maar liefst 18 partijen waarop u 15 maart kunt stemmen. Door te stemmen heeft u invloed op hoe alles de komende jaren in Gelderland wordt geregeld. Bijvoorbeeld over provinciale wegen, fietspaden, duurzame energie en ruimte voor natuur, wonen, recreatie en industrie. Er valt echt iets te kiezen in Gelderland. Maar wat precies? Vanaf 1 februari bieden we u een kort overzicht van de deelnemende partijen die u graag uitleggen waar zij voor kiezen. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Gelderland.

Twee waterschappen

In de gemeente Rozendaal zijn twee waterschappen actief: Waterschap Rijn & IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe.

Waterschap Rijn en IJssel

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. Er spelen verschillende belangen zoals waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur, landbouw, industrie, gezondheid en recreatie. En we hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Door te stemmen, heb je invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt. Laat daarom op 15 maart 2023 je stem horen.

Breng je stem uit voor het waterschapsbestuur

Het gekozen algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit 30 leden en is verantwoordelijk voor onder andere het strategische beleid en de beleidskaders van het waterschap. Tijdens de Waterschapsverkiezingen kun je de leden van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel kiezen. Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat uit 30 zetels. Daarvan worden er 26 zetels via de waterschapsverkiezingen gekozen. De overige 4 zetels zijn geborgde zetels voor de categorie Natuur of Ongebouwd. Deze geborgde zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en LTO Noord. Meer informatie vindt u op de website van waterschap Rijn en IJssel.

Waterschap Vallei en Veluwe

Nederland telt 21 waterschappen. Die zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken in hun werkgebied. Elk waterschap heeft een algemeen bestuur dat beslist over de koers die binnen het gebied wordt gevaren en het dagelijks bestuur controleert. Het algemeen bestuur wordt democratisch gekozen: elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Waarom zou ik gaan stemmen?

Omdat water een enorm belangrijke rol speelt in Nederland en jij kunt meebeslissen over hoe we daar in ons gebied mee omgaan. Hoe denk jij dat we het best met langere periodes van droogte om kunnen gaan? Op welke manieren moet het waterschap volgens jou inspelen op klimaatverandering? Door te stemmen zorg jij dat de persoon of partij die hetzelfde over wateronderwerpen denkt als jij een plek krijgt in het algemeen bestuur. Meer informatie vindt u op de website van waterschap Vallei en Veluwe.