Aansprakelijk stellen van de gemeente

U heeft schade geleden en denkt dat wij hiervoor aansprakelijk zijn? Dien dan een schadeclaim in.

Wanneer een schadeclaim indienen

Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van de situatie aansprakelijk zijn voor de schade.

Schriftelijk

Een schadeclaim moet u schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders:

Gemeente Rozendaal
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9106
6880 HH Velp

Benodigde informatie

Bij uw schadeclaim is het belangrijk dat u ons zoveel mogelijk informatie geeft, zodat wij uw claim goed kunnen beoordelen. U levert in ieder geval de volgende gegevens aan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Een uitgebreide beschrijving van de schade en de oorzaak van de schade. Vermeld daarbij ook de locatie, datum en het tijdstip waarop de schade is ontstaan
  • Een bewijs van de schade (bijvoorbeeld een rekening van de reparatie)
  • Een uitgebreide motivatie waarin u beschrijft waarom de gemeente verantwoordelijk is voor de schade

Indien mogelijk levert u ook aan:

  • Een afschrift van het politierapport
  • Foto’s van de geleden schade
  • Schriftelijke getuigenverklaring(en)

Wat gebeurt er met uw schadeclaim?

Als u een claim bij ons indient, krijgt u een ontvangstbevestiging van ons of van de verzekeraar. Hebben wij uw schadeclaim afgewezen of bent u het niet eens met de vergoeding, dan kunt u bezwaar indienen.