Indienen verzoek Wet open overheid (Woo)

We geven op verschillende manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via In de Roos, folders, persberichten, brieven en deze website. Als u meer wilt weten over ons beleid, de voorbereiding, of de uitvoering daarvan, kunt u een Woo-verzoek indienen. U vraagt ons dan om specifieke publieke informatie, neergelegd in documenten, openbaar te maken.

Indienen Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek op de volgende manieren bij ons indienen:

 1. Per email, gericht aan gemeente@rozendaal.nl
  Vermeld in de onderwerpregel dat het gaat om een Woo-verzoek
 2. Schriftelijk, naar:
  Gemeente Rozendaal
  Postbus 9106
  6880 HH Velp
  Vermeld op de envelop dat het gaat om een Woo-verzoek.
 3. Mondeling, aan onze publieksbalie. Vermeld hierbij dat het gaat om een Woo-verzoek.

Verzoeken die niet op de bovenstaande wijze zijn ingediend nemen we niet in behandeling.

Benodigde informatie

Als u bij ons een Woo-verzoek indient, willen we graag het volgende van u weten:

 • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van deze gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De publieke informatie die u vraagt moet in documenten zijn vastgelegd
 • Uw contactgegevens
 • Aan wie u het verzoek doet:
  • De Burgemeester
  • Het College van B&W
  • De Gemeenteraad
  • De Heffingsambtenaar

U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt. Maar, deze informatie kan ons wel helpen om u beter van dienst te zijn.

Kosten

Het in behandeling nemen van een Woo-verzoek kost niets. We kunnen wel kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopie├źn in het kader van het Woo-verzoek. Het verdient daarom aanbeveling om in uw verzoek aan te geven of digitale beschikbaarstelling van documenten volstaat.

Vervolg

De beslissing op een Woo-verzoek nemen we binnen 4 weken nadat het verzoek is gedaan. Deze termijn kunnen we met 2 weken verlengen. Als dat gebeurt, laten we dat schriftelijk en gemotiveerd aan u weten voordat de eerste termijn is verstreken. De beslissing op het Woo-verzoek sturen we u in beginsel per post toe.

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

Contactpersoon Wet open Overheid

Iedereen heeft recht op dezelfde informatie en in gelijke mate. Voor (verdiepende) vragen over informatie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon Wet open overheid. Dit emailadres van de Woo-contactpersoon kunt u niet gebruiken voor het doen van een Woo-verzoek. Verzoeken die naar dit emailadres worden verstuurd, nemen wij dan ook niet in behandeling.