Klacht over het handelen van de gemeente

U heeft een klacht over ons handelen. U kunt daarover een klacht indienen. U kunt uw klacht mailen naar: gemeente@rozendaal.nl. Als u liever een brief stuurt, dan kunt u deze adresseren naar Gemeente Rozendaal, Kerklaan 1, 6891CL Rozendaal.

Voorbeelden van klachten over ons handelen zijn:

  • Als u vindt dat u niet netjes behandeld bent
  • Als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
  • Als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt
  • Als u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt
  • Als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt

U wilt uw klacht mondeling bespreken

U belt met het algemene nummer van de gemeente: 026 – 38 43 666 en er zal een afspraak met u worden gemaakt.

Kwaliteitshandvest

In het kwaliteitshandvest van de gemeente vindt u onze beloftes hoe wij met onze burgers en klanten om willen gaan.