(Overlast en bestrijding van) Dieren en ongedierte

Ratten

De gemeente Rozendaal heeft alleen een taak als het gaat om overlast door ratten. De bestrijding van ratten wordt voor de gemeente uitgevoerd door de firma T&R ongediertebestrijding (Tel.nr.: 06 – 45 29 67 77). Iedere inwoner van de gemeente die overlast heeft van ratten kan een afspraak maken met de firma T&R ongediertebestrijding voor de bestrijding ervan. De rekening gaat naar de gemeente. Ander ongedierte wordt niet door of namens de gemeente bestreden, de inwoner moet in dit geval zelf maatregelen nemen. De kosten daarvan zijn eveneens voor de inwoner.

Wanneer overlast plaatsvindt op gemeentegrond, kunt u hier online een melding van maken. Overlast van ongedierte bij particulieren kunt u melden bij een dierplaagbestrijder.

Overlast van ratten beperken

  • U kunt helpen om het aantal ratten in woongebieden terug te dringen:
  • Laat geen voedsel buiten uw woning liggen, zoals voer voor huisdieren, kippen e.d
  • Voer geen brood aan de vogels/eenden. Ratten worden door het voedsel aangetrokken
  • Gooi geen eten of etensresten op straat of over het balkon. Met etensresten kunt u wellicht nog een maaltijd koken of gooi het bij het GFT-afval
  • Zet geen afval los naast de (ondergrondse) afvalcontainer
  • Laat sowieso geen afval slingeren op straat
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels

Bijen en wespen

De gemeente bestrijdt geen bijen. Bijen zijn een kwetsbare en beschermde diersoort. Voor het melden van bijenzwermen en bijennesten neemt u contact op met de Nederlands Bijenvereniging (NBV). Soms verwarren mensen bijen en wespen met elkaar. Bij overlast gaat het meestal om wespen. Deze zijn agressiever dan bijen. De gemeente bestrijdt alleen wespen in het openbaar gebied als deze in de buurt zitten van publieke voorzieningen zoals:

  • Scholen
  • Speelplaatsen
  • Bushaltes

Eikenprocessierups

Net als in het hele land heeft ook de gemeente Rozendaal last van de eikenprocessierups. Komt u ermee in aanraking, dan kan dat jeuk of irritatie aan ogen of luchtwegen het vervelende gevolg zijn. Wees dus gewaarschuwd en let extra goed op bij eikenbomen. We doen veel om de overlast van de rups te beperken, maar we kunnen niet alle aangetaste bomen behandelen.

Bent u eigenaar van een boom met eikenprocessierupsen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de rups. Het is niet verplicht, maar we raden het wel aan. De rupsen weghalen is een lastige klus. U kunt hier het beste een specialist voor inhuren of een bedrijf dat bomen verzorgt. In de openbare ruimte zorgt de gemeente voor de bestrijding van de rupsen. Ziet u de eikenprocessierups in de openbare ruimte? Geef dit aan ons door via de meldingenapp.

Dierenleed of wilde dieren

Heeft u vermoeden van dierenleed dan kunt u dit melden bij de Dierenambulance via telefoonnummer 026 – 36 49 111. In dringende gevallen kunt u het ook bij de politie melden via 0900 – 8844.

Veroorzaakt een verwilderd dier (kat, kraai, vos, duif, konijn, fret, kip, wild zwijn, exotische dier, etc.) overlast? Meldt de overlast via de meldingenapp.